Fr 29.04
Dodane przez thomson dnia 29 kwiecie 2007 17:18:45
Kolejna niedziela, kolejna jazdka i kolejne fotki w albumie FR 2007.
Info - OeS zosta³ zmierzony, d³u¿sza trasa ma 200m, a krótsza 160m. Czas przejzadu na d³u¿szej trasie w granicach 20 sekund. Max speed z mojego licznika 43,2km/h.