Nowi riderzy w teamie
Dodane przez thomson dnia 07 maj 2007 11:59:59
Do "sk³adu EKIPY" do³±czyli nowi raiderzy - Kud³aty oraz Jaca. ¯yczymy im powodzenia na nowej drodze ¿ycia :]

Je¿eli kto¶ jeszcze chcia³by byæ dopisany do sk³adu niech przy¶le foto i dane.