Paczka ?liwek
Dodane przez thomson dnia 07 maj 2007 13:40:54
W dniu 6 maja 2007 we Wrze¶ni odby³ siê wy¶cig rowerowy "Paczka ¦liwek". Gnie¼nieñska ekipa by³a obecna na zawodach i zaprezentowa³a siê ca³kiem nie¼le. Wyniki mo¿ecie zobaczyæ tutaj. W galerii kilka fotek z zawodów.