D?B?WIEC 2007
Dodane przez thomson dnia 01 czerwiec 2007 11:03:26
Ju¿ w niedzielê 17 czerwca odbêdzie wy¶cig rowerowy "Dêbówiec" ! Zbiórka jak zwykle przy barze "Ró¿a" na ul. Orcholskiej. Zapisy od 10.00 do 11.00. Trasa to g³ównie polne drogi i le¶ne ¶cie¿ki. Kategorie wiekowe:
1) M³odzik 13 – 14 (1994 – 1993 ) bez wpisowego ; dystans 7 km
2) Junior 15 – 17 (1992 – 1990 ) 5 z³ ; dystans 15 km
3) Senior 18 – 39 (1989 – 1968 ) 5 z³ ; dystans 15 km
4) Masters 1 40 – 49 (1967 – 1958 ) 5 z³ ; dystans 15 km
5) Masters 2 50 i starsi ( 1957 , 1956 ... ) 5 z³ ; dystans 15 km
6) Kobiety open bez wpisowego ; dystans 7 km
Przewidziane s± puchary dla trzech pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii. Odbêdzie siê równie¿ losowanie nagród rzeczowych w¶ród wszystkich startuj±cych. Nagrody ufundowane przez Starostwo Gnie¼nieñskie i Urz±d Miasta Gniezna. Zakoñczenie imprezy planowane jest na 13.30. Organizator - S³awomir Graczyk (GKKG).