Puchar Thule - Turek
Dodane przez thomson dnia 13 czerwiec 2007 20:18:30
Grupa XC równie¿ zaliczy³a udany weekend. Silna reprezentacja wystartowa³a w zawodach "Pucharu Thule" (Wielkopolska Liga Masters) w Turku uzyskuj±c ca³kiem dobre wyniki. Dziêki Rudemu mo¿ecie przeczytaæ relacjê z tej imprezy wzbogacon± dodatkowo o zdjêcia.

Ch³opakom gratulujemy udanego wystêpu ! Oby tak dalej !