D?b?wiec 2007
Dodane przez thomson dnia 17 czerwiec 2007 14:13:38
Jubileuszowy X wy¶cig Dêbówiec ju¿ za nami. Jak zwykle dopisa³a pogoda, by³o ciep³o i s³onecznie co oznacza³o s³ynny ju¿ piach na trasie. Nie dopisa³a natomiast frekwencja, przynajmniej w porównaniu z Dêbówcem 2005. Za to nagród wystarczy³o dla wszystkich :) Wyniki znajdziecie w dziale download natomiast w galerii jest ju¿ ca³a masa fotek. Do zobaczenia za rok !

Na stronie TV Gniezno mo¿na obejrzeæ krótk± relacjê z wy¶cigu.