Hiszpania by M?ody
Dodane przez thomson dnia 26 lipiec 2007 16:15:55
Jak ju¿ zapewne czytali¶cie na naszym forum kolega M³ody by³ na rowerowej pielgrzymce do grobu ¦w. Jakuba w Santiago de Compostela. Spisa³ siê na medal bo oprócz wspomnianej krótkiej relacji na forum, przes³a³ nam równie¿ masê fotek, które mo¿ecie obejrzeæ w galerii.
M³odemu gratulujemy kondycji i odwagi potrzebnej do podjêcia takiego wyzwania, a po cichu zazdro¶cimy takich wakacji :)