GKKGshop
Dodane przez thomson dnia 14 wrzesie 2007 12:23:56
Zmarnowa³e¶ swój najlepszy t-shirt do czyszczenia ³añcucha ? A mo¿e przetar³e¶ bluzê przy ostatniej glebie ? Kiedy w szafie pusto, a do sklepu daleko GKKG ma dla ciebie rozwi±zanie ! Rusza GKKGshop, gdzie mo¿esz zakupiæ teamowe ciuchy. Dostêpnych jest 30 produktów, a oferta mo¿e siê jeszcze poszerzyæ ! Wbijaæ siê !