Wrze?niowa wyprawa by Matii
Dodane przez thomson dnia 23 wrzesie 2007 19:42:46
Tym razem relacjê z Sudetów przesy³a Matii:
  Po kilku latach przerwy od jazdy po górach ja i ojciec postanowili¶my wyskoczyæ na kilka dni w Sudety a konkretnie w Rudawy Janowickie i tak zapad³a decyzja o wyje¼dzie. W dniach od 15 do 18 wrze¶nia nasta³a wielka chwila i pojechali¶my ... (ca³y artyku³)
autor: Matii