Kalendarz 2008
Dodane przez thomson dnia 25 listopad 2007 15:43:20
Kalendarz na sezon 2008 ju¿ zape³nia siê terminami polskich i ¶wiatowych imprez ! Na pewno bêdzie sie on z czasem rozrasta³ o kolejne wa¿ne wydarzenia ze ¶wiata MTB, których nie wolno przegapiæ. Dlatego je¿eli znacie terminy zawodów, których nie ma jeszcze w naszym kalendarzu - podzielcie siê z nami ! Na nasz adres mailowy mo¿ecie przysy³aæ wasze propozycje.