"Recollection" - nasze najnowsze dzie?o
Dodane przez thomson dnia 16 luty 2008 22:55:00
Mamy przyjemno¶æ zaprezentowaæ nasz± najnowsz± produkcjê video! Film "Recollection" to ponad 10min wybranych, najciekawszych akcji z ostatnich dwóch sezonów grupy Dh/FR. Niektóre sceny na pewno wydadz± siê Wam znajome gdy¿ pojawia³y siê ju¿ w krótkich relacjach z naszych wypadów, ale jest te¿ sporo niepublikowanego jeszcze materia³u np. z Wierchomli. Ca³o¶æ, tak jak poprzedni film "LSD", do kupy poskleja³ Ma³y. Jak mu to wysz³o? Oceñcie sami!
Filmik mo¿ecie zobaczyæ tutaj lub ¶ci±gn±æ tutaj w lepszej jako¶ci (plik: recollection_Divx.avi 77MB lub recollectionHiRes.avi 116MB MPEG4 720x576, prawy klik-zapisz element docelowy...).

Rozszerzona zawarto newsa