Ireland Part V - Glen of Aherlow
Dodane przez thomson dnia 17 luty 2008 14:45:55
Kolejna relacja z Irlandii by Budyñ :
No tak… 10 luty, w Gnie¼nie Winter Race a w Irlandii nie ma komu je¼dziæ;].
Nie mog³em tak tego zostawiæ i rzucaj±c okiem na prognozê pogody podj±³em wyzwanie actimela.
Pocz±tek przygody to pakowanie bika do auta nale¿±cego do grupy sedanów. Sedan – sredan chcia³oby siê rzec. (Ale cicho bo siê obrazi i zastrajkuje). Demonta¿ ko³a i siode³ka i jako¶ dajê radê.
Cel obrany wcze¶niej. Glen of Aherlow. Transalp to to nie jest ale gdyby takie “górki” by³y w okolicy Gniezna to git... (ca³y artyku³)