Klubowe informacje prosto na e-mail !
Dodane przez thomson dnia 09 marzec 2008 18:07:54
Uruchamiamy (reaktywujemy) nasz Newsletter ! Je¿eli chcesz otrzymywaæ ¶wie¿e informacje z ¿ycia klubu, terminy planowanych wyjazdów, spotkañ itd. KLIKNIJ NA PRZYCISK "ZAPISZ SIÊ" W PANELU NEWSLETTER PO PRAWEJ STRONIE ! Pamiêtaj, ¿e w Profilu U¿ytkownika musisz mieæ wpisany aktualny adres e-mail.