wiosna, wiosna...
Dodane przez thomson dnia 30 marzec 2008 16:14:51
Wygl±da na to, ¿e doczekali¶my siê WIOSNY ! Pewnie dopiero teraz zacznie siê prawdziwe je¿d¿enie bo nikogo ju¿ nie trzeba bêdzie wyci±gaæ z domu na si³e. Ten kto dzisiaj siedzia³ w domu niech ¿a³uje ! Po d³ugich miesi±cach deszczu i zimna nareszcie pojawi³o siê s³oñce i zno¶na temperatura. W teren wyruszy³a zarówno Grupa XC jak i FR, a nawet tzw. "ekipa grillowa". Do dzielenia siê wra¿eniami i planami kolejnych wycieczek zapraszam na Forum. Natomiast w galerii pojawi³y siê dwa zupe³nie nowe albumy do których bêdziemy dodawaæ fotki z rozpoczynaj±cego siê sezonu : Wypady XC 2008 oraz FR/DH 2008.