Kolejne zebranie !
Dodane przez thomson dnia 21 kwiecie 2008 09:17:01
26 kwietnia na zebraniu ustalono, ¿e nastêpne rozmowy oraz wybór zarz±du i komisji rewizyjnej GKKG odbêd± siê 4 maja po Czasówce-Majówce w Jankowie Dolnym.