Przerwa w nadawaniu
Dodane przez thomson dnia 01 czerwiec 2008 07:31:09
Jak zapewne zuwa¿yli¶cie przez ostatnie kilka dni nasza strona by³a niedostêpna. By³o to spowodowane przekroczeniem miesiêcznego limitu transferu, który wynosi 12GB/mies. Zdarzy³o siê to po raz drugi w historii. Sytuacja by³a dosyæ dziwna poniewa¿ odwiedzin strony wcale nie by³o wiêcej ni¿ zwykle, ale dnia 22 maja dzienny transfer by³ ponad 4 razy wiêkszy ni¿ przeciêtnie. Dlaczego? Nie wiem, mo¿e wy mi powiecie?