D?B?WIEC 2008 !
Dodane przez thomson dnia 20 czerwiec 2008 07:00:00
DÊBÓWIEC 2008
ju¿ 29 czerwca !

Zapisy od godz. 11.00 w barze "Ró¿a" na ul. Orcholskiej. Wyjazd na start 11.40. Start o 12.00.
Kategorie: Kobiety, Junior, Elita, Masters. Op³ata startowa 5z³. Trasa nieco inna ni¿ w latach ubieg³ych, ale jak zwykle poprowadzona g³ównie le¶nymi drogami.

ZAPRASZAMY !


Zapraszamy równie¿ na objazd trasy Maratonu w Powidzu, który odbêdzie siê 22 czerwca o godz. 11.00. Wiêcej informacji na stronie www.rowerowypowidz.pl.