Sk?adki cz?onkowskie
Dodane przez thomson dnia 16 czerwiec 2008 00:14:16
Jak donosi prezes GKKG, odbyło się zebranie zarządu klubu dotyczące wysokości i sposobu opłacania skladek członkowskich. Ustalono, że ... (czytaj więcej)
Rozszerzona zawartość newsa
Jak donosi prezes GKKG, odbyło się zebranie zarządu klubu dotyczące wysokości i sposobu opłacania skladek członkowskich. Ustalono, że :


1. Obowiazek opłacania skladek członkowskich powstaje od dnia 01 lipca 2008r.
2. Dla czlonków zwyczajnych - 20 PLN (słownie dwadzieścia złotych) miesięcznie.
3. Dla czlonków uczących się a nie pracujacych - 10 PLN (słownie dziesięć złotych) miesięcznie.
4. Członkowie honorowi i instytucjonalni zwolnieni są z obowiązku opłacania skladek.
5. Preferowana forma opłacania składek - przelew na konto bankowe.
6. Składki należy oplacać do dnia 15 miesiąca, za który należna jest składka.
7. Jednorazowa roczna oplata powoduje rabat do kwoty:
  a) dla czlonków zwyczajnych - 200 PLN rocznie.
  b) dla czlonków uczących się a nie pracujacych - 100 PLN rocznie.
  c) za rok 2008 proporcjonalnie do okresu płatności.
8. Trzymiesięczna zaległość w opłacie skladek powoduje automatyczne wykluczenie z grona GKKG.
9. Kwoty zebrane ze skladek przeznaczone będą na cele statutowe klubu, a zasadność ich wydatkowania bedzie weryfikowana przez Komisję Rewizyjną GKKG.