Europejski Dzie? Bez Samochodu
Dodane przez thomson dnia 24 wrzesie 2008 21:50:21
Informujemy, ¿e w ramach „Europejskiego Dnia bez Samochodu” organizowany jest w Gnie¼nie Rajd Rowerowy. Odbêdzie siê on 27 wrze¶nia, tj. w najbli¿sz± sobotê. Zbiórka na Rynku o 9.30. (Wiêcej informacji)