Fina? ju? w niedziel? !
Dodane przez thomson dnia 14 padziernik 2008 12:40:48
"Dziki Wy¶cig Górski" w Powidzu ju¿ za nami. Jak na "górski" wy¶cig przysta³o trasa choæ krótka, naszpikowana by³a podjazdami i zjazdami. Zarówno jedne jak i drugie niektórym zawodnikom sprawia³y problemy. To nie by³ "Dêbówiec" :) Cykl Gniezno Grand Prix MTB ma wy³oniæ najszybszych i najbardziej wszechstronnych kolarzy z naszego regionu. Mieli¶my ju¿ czasówkê, maraton, a na koniec przyszed³ czas na ostre ¶ciganie w wy¶cigach XC. W niedzielê FINA£ ! W klasyfikacji generalnej nic nie jest jeszcze przes±dzone, oprócz kategorii Junior, gdzie zwyciêstwo zapewni³ sobie ju¿ Tomek Wachowiak, ale o miejsce 2. i 3. stoczy siê zaciêta walka.
Tabele klasyfikacji, wyniki i zdjêcia z ostatniej edycji oraz regulamin niedzielnych zawodów znajdziecie w panelu Gniezno GP MTB po prawej stronie ekranu.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Sklep rowerowo-sportowy ATUT (Gniezno Pl.21 Stycznia 2/3) ufundowa³ upominki dla zwyciêzców klasyfikacji generalnej Gniezno GrandPrix MTB 2008. Do zobaczenia w niedzielê !