Superliga 2005
Dodane przez thomson dnia 06 marzec 2005 20:21:47
Ju¿ 16 kwietnia odbed± siê pierwsze zawody z cyklu Superliga 2005. Bêdzie to nocny 4cross w Toruniu! Tegoroczna Superliga sk³ada siê z 8 ekstremalnych imprez (dh & 4X). Po wiêcej informacji odsy³amy na stronê organizatora.

Swoj± drog± dlaczego tylko gnie¼nieñska grupa XC je¼dzi na zawody ?? Do Bydgoszczy nie jest daleko ...