Film z Cross-Country Gniezno 2008
Dodane przez thomson dnia 02 stycze 2009 14:55:19
Gangsta Film Studio prezentuje krótki materia³ z zakoñczenia ubieg³orocznego cyklu Gniezno Grand Prix MTB. Mi³ego ogl±dania !

Gniezno Grand Prix MTB from thomson on Vimeo.

Prosimy o oddawanie g³osów w ankiecie !