Zaczynamy GGPMTB 2009 !
Dodane przez thomson dnia 05 stycze 2009 20:12:39
Znamy ju¿ konkrety - tegoroczny Winter Race bêdzie mia³ miejsce 25 stycznia w okolicy le¶niczówki "Krzy¿ówka". Mapkê trasy, opis dojazdu i oczywi¶cie REGULAMIN znajdziecie w panelu po prawej stronie.
W zale¿no¶ci od kategorii przewidziane s± dwa dystanse - 10 i 20km. Oprócz ¶cigania w planie równie¿ ognisko z kie³baskami ! Do zobaczenia na Winter Race !

Uwaga! ORGANIZATOR ODWO£A IMPREZÊ JE¯ELI W SOBOTE 24.01.2009 W PROGNOZIE POGODY TVP1 O 20.00 PRZEWIDYWANA TEMPERATURA NA DZIEÑ ZAWODÓW BÊDZIE NI¯SZA NI¯ -5 stopni C (np. –6 stopni C).

Przypominamy o oddawaniu g³osów w ankiecie !