Kolejne edycje GGPMTB !
Dodane przez thomson dnia 22 stycze 2009 20:56:44
Inauguracja sezonu - Winter Race ju¿ w najbli¿sz± niedzielê 25. stycznia ! To jednak nie koniec dobrych informacji - do tegorocznego cyklu zostaj± w³±czone kolejne dwie imprezy ! Pierwsza z nich wype³ni lukê miêdzy WR i Czasówk±, a bêdzie to znany z zesz³ego roku Dziki Wy¶cig Górski w Powidzu - 15. marca. Natomiast 30. sierpnia odbêdzie siê Wy¶cig Na Orientacjê w okolicach Wylatkowa ! Tak wiêc w sumie mamy w tym roku a¿ 8 wy¶cigów zaliczanych do Gniezno Grand Prix MTB !
Do zobaczenia na Winter Race !