Agpol sponsorem
Dodane przez thomson dnia 05 marzec 2009 10:39:08
Dobre wie¶ci dla wszystkich, którzy w tym roku maj± zamiar ¶cigaæ siê w naszym GranPrix MTB. Firma Agpol, producent mebli, zosta³a sponsorem ca³ego cyklu. Dla zwyciêzów klasyfikacji generalnej Agpol Gniezno GrandPrix MTB firma ufunduje warto¶ciowe nagrody. Najbli¿sza szansa ¿eby powalczyæ o punkty ju¿ 15 marca na dzikiej pla¿y w Powidzu !
Zapraszamy równie¿ do zapoznania siê z ofert± firmy Agpol.