news
Dodane przez thomson dnia 21 marzec 2005 09:11:04
Zapraszamy do Galerii, gdzie znajdziecie kilka fotek z ostatnich wypadów grupy XC.

Poni¿ej przedstawiamy fotki z pierwszego (!) gnie¼nieñskiego wy¶cigu XC, który odby³ siê "na Dêbówcu" 19 lipca 1999 roku. Zwyciê¿y³ wtedy Remigiusz Bosacki.