CZASÓWKA w innym terminie !!!
Dodane przez thomson dnia 21 kwiecie 2009 14:13:40
Czasówka-Majówka zapowiadana na 3 maja ODBÊDZIE SIÊ W INNYM TERMINIE ! który podamy pó¼niej. Na pewno bêdzie to termin w czerwcu czyli ju¿ po Maratonie Gnie¼nieñskim. Zmiana ta jest zwi±zana w³a¶nie z ogromem przygotowañ do Skoda Maraton MTB Gniezno 2009.
Serwis internetowy maratonu : www.maraton.gkkg.pl