FR
Dodane przez thomson dnia 26 marzec 2005 21:17:20
Co¶ drgnê³o - po raz pierwszy w tym roku grupa FR spotka³a siê na torze (prawie w komplecie) ! Oczywi¶cie jak to zawsze bywa po zimie tor nie nadawa³ siê do jazdy wiêc celem spotkania by³y wiosenne porz±dki. Uwaga!!! - jak zawsze po takiej akcji prawie wszystkie hopki s± podniesione, przed³u¿one itp. !!! Na koniec najlepsze - mamy na to wszystko dowody - w dziale Download znajdziecie krótki filmik z dzisiejszych dzia³añ. Mi³ego ogl±dania !