Generalka po maratonie
Dodane przez thomson dnia 04 czerwiec 2009 11:45:38
Przedstawiamy Klasyfikacjê Generaln± AGPOL GNIEZNO GrandPrix MTB 2009 po doliczeniu punktów zdobytych na ostatnim Maratonie Gnie¼nieñskim.
(ewentualne b³êdy i pytania prosimy zg³aszaæ po przestudiowaniu regulaminu na adres klub@gkkg.pl)


Uwaga ! Najbli¿szy wy¶cig z cyklu GGPMTB - "Dêbówiec Wy¶cigówiec" odbêdzie siê w sobotê 4 lipca 2009. Czasówka przeniesiona na wrzesieñ.