Wy¶cig rowerowy dla dzieci
Dodane przez thomson dnia 11 czerwiec 2009 12:38:45
Zapraszamy na WY¦CIG ROWEROWY DLA DZIECI, który odbêdzie siê w niedzielê 14 czerwca obok boiska hokejowego przy ul. Paczkowskiego. Zapisy od godz. 10.00 do 10.50. Starty od godz. 11.00. Uczestnicy bêd± podzieleni na kategorie wiekowe.
Organizatorzy: Stowarzyszenie "Wielkopolanie", GKKG, Gnie¼nieñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, PSS Spo³em.
Zaprasza: S³awomir Graczyk