Kolejny Dêbówiec za nami
Dodane przez thomson dnia 05 lipiec 2009 14:22:54
Dêbówiec zawsze kojarzony by³ z piachem. G³ównie za spraw± odcinka zaraz po starcie. W tym roku start usytuowany by³ gdzie indziej, a zamiast piachu na trasie mieli¶my trochê b³ota + obowi±zkow± k±piel w ka³u¿y. To nie koniec zmian, w tym roku zosta³ wyd³u¿ony dystans co dla niektórych by³o spor± niespodziank±. Na starcie stawi³o siê 21 zawodników i 1 zawodniczka. Zwyciê¿yli faworyci. Pe³ne wyniki znajdziecie tutaj - WYNIKI. Na Dêbówcu spotykamy siê tradycyjnie za rok, natomiast w tym roku czekj± nas jeszcze cztery imprezy z cyklu GGPMTB - szczegó³owe informacje o kolejnym wy¶cigu wkrótce.
[ Generalka po Dêbówcu ] [ Zdjêcia ]