ZEBRANIE KLUBOWE !
Dodane przez thomson dnia 06 padziernik 2009 18:09:00
Informujemy, ¿e dnia 9 pa¼dziernika (pi±tek) odbêdzie siê ZEBRANIE klubowe. Miejsce i czas: Gimnazjum Nr 3, Gniezno ul.Paczkowskiego, godz. 17.00 - 19.00.

Zapraszamy wszystkich cz³onków i sympatyków klubu oraz osoby zainteresowane cz³onkostwem.


W planie omówienie bie¿±cej, a przede wszystkim przysz³ej dzia³alno¶ci klubu.