Fina³ pe³ny nagród !
Dodane przez thomson dnia 07 padziernik 2009 18:24:10
Pragniemy poinformowaæ, ¿e najlepsi zawodnicy niedzielnego, fina³owego wy¶cigu Cross-Country Gniezno zostan± nagrodzeni pami±tkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sklep rowerowy GILICKI BIKE z Kalisza oraz sklep rowerowy Wiking z Gniezna.
Najlepsi zawodnicy ca³ego cyklu Agpol Gniezno GrandPrix MTB 2009 równie¿ zostan± nagrodzeni pucharami, a w ich posiadanie przejd± dodatkowo nagrody rzeczowe ufunduwane przez firmê AGPOL o ³±cznej warto¶ci 2000z³ !!! Jak widzicie jest o co walczyæ !

Przypominamy, ¿e zgodnie z regulaminem GGPMTB, ostateczny wynik w klasyfikacji generalnej jest sum± sze¶ciu najlepszych rezultatów oraz punktów bonusowych.