Plany na 2010
Dodane przez thomson dnia 24 padziernik 2009 11:44:59
Przedstawiamy wstêpny plan imprez wchodz±cych w sk³ad cyklu Gniezno GrandPrix MTB 2010:
1) Wy¶cig prze³ajowy - 31 stycznia
2) Dziki Wy¶cig Powidz - 14 marca
3) Maraton Gnie¼nieñski - 30 maja
4) XC Gniezno - 13 czerwca (Wielkopolska Liga Masters)
5) Wy¶cig na orientacjê - 22 sierpnia
6) Fina³ - Dêbówiec - 5 wrze¶nia

Dodatkowo we wrze¶niu mia³by odbyæ siê wy¶cig szosowy ze startem/met± w centrum Gniezna.

Podkre¶lamy, ¿e przedstawiony kalendarz to tylko wstêpna, robocza wersja i ca³o¶æ mo¿e siê jeszcze zmieniæ.