Gala Rowerowa - informacje
Dodane przez thomson dnia 13 listopad 2009 21:33:56
Pragniemy poinformowaæ, ¿e swoj± obecno¶ci± na Gali zaszczyci nas Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Gruszczyñski.
Jednocze¶nie informujemy, ¿e Gala bêdzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych. 23.11.2009, hotel Nest, godz. 17.00 - zapraszamy !
Plan Gali :
17.00 - Powitanie.
17.05 - Prezentacje :
- “Rok 2009 w gnie¼nieñskim kolarstwie”
- “Gniezno na rowerowej mapie Wielkopolski”
- “Gnie¼nieñscy kolarze wo¶ród najlepszych w Polsce”
- “Co przed nami ?” - Plany na rok 2010.
19.00 - Poczêstunek. Czê¶æ nieoficjalna.