Szwajcaria ?erkowska
Dodane przez thomson dnia 23 kwiecie 2005 20:08:39
Kolejna niedziela, kolejny wypad. Tym razem rowerowo-samochodowy. Odwiedzili¶my rejon o dumnej nazwie - Szwajcaria ¯erkowska. Kolejny raz mogli¶my siê przekonaæ, ¿e Wielkopolska nie jest p³aska jak stó³. Jednak to nie pagórki by³y g³ówn± atrakcj± wycieczki...
W galerii do obejrzenia a¿ 50 fotek. Wkrótce zamie¶cimy równie¿ krótki opis wydarzeñ.