Napisali o nas
Dodane przez thomson dnia 27 grudzie 2009 21:39:10
Zachêcamy do zapoznania siê z artyku³em o AGPOL Team'ie autorstwa Pani Kamili Kasprzak, który ukaza³ siê w ¶wi±tecznym wydaniu "Przemian Na Szlaku Piastowskim".

¼ród³o: Przemiany Na Szlaku Piastowskim 24.12.2009 Nr52 (781)