Prze³aj - regulamin
Dodane przez thomson dnia 10 stycze 2010 15:34:40
Zachêcamy do zapoznania siê z regulaminem Otwartych Mistrzostw Gniezna w Kolarstwie Prze³ajowym - [pobierz].

Jednocze¶nie informujemy, ¿e nasz gnie¼nieñski wy¶cig nale¿y do cyklu CykloCross Wielkopolska, w sk³ad którego wchodz± w sumie trzy imprezy:
- 07.02.2010 - II Memoria³ Marka i Zbyszka - Poznañ
- 21.02.2010 - Otwarte Mistrzostwa Gniezna w Kol.Prze³ajowym
- 28.02.2010 - Otwarte Mistrzostwa Dolska w Kol.Prze³ajowym