ZEBRANIE !
Dodane przez thomson dnia 20 stycze 2010 15:19:52
W dniu 5.02.2010 w Hotelu Nest o godz. 18.00 odbêdzie siê walne zebranie klubu !
Celem zebrania jest wprowadzenie zmian personalnych w zarz±dzie, przedstawienie planów na sezon 2010, omówienie spraw bie¿±cych, rozpatrzenie wniosków, pomys³ów itd.
Cz³onkowie klubu - obecno¶æ obowi±zkowa ! Mile widziana obecno¶æ osób zainteresowanych wst±pieniem w nasze szeregi.