DH w My?lenicach
Dodane przez thomson dnia 07 maj 2005 14:39:27
Ch³opaki z grupy FR postanowili dobrze wykorzystaæ d³ugi, majowy weekend. Zapakowali siê w samochody i ruszyli do My¶lenic. Podobno by³o super. Niech ¿a³uj± ci, którzy zostali w domu. Na otarcie ³ez ch³opaki przys³ali kilka fotek, które mo¿ecie obejrzeæ w galerii.