Sobotnia Szosa
Dodane przez thomson dnia 19 marzec 2010 18:07:14
Chcieliby¶my zachêciæ innych mi³o¶ników dwóch kó³ek do wspólnej jazdy z GKKG. Nie tylko na góralach ! W najbli¿sz± sobotê (20.03) spotykamy siê o godz. 11.00 na gnie¼nieñskim rynku. W planach szosowa przeja¿d¿ka spokojnym tempem (60-100km). ZAPRASZAMY !