"D?B?WIEC" 2005
Dodane przez thomson dnia 10 maj 2005 14:01:22
Zapraszamy na kolejny wy¶cig rowerowy dla amatorów - Dêbówiec 2005

NIEDZIELA 26 CZERWCA
Zapisy i wydawanie numerów startowych od godz. 11.00–12.00 w barze „RÓ¯A” przy ul. ORCHOLSKIEJ.

KATEGORIE WIEKOWE : (uwaga wprowadzono zmiany)
1) Junior ( 15–16 lat ) 15 km ( 1990–89 ) (Jest mo¿liwo¶æ startu m³odszych o ile s± pewni , ¿e przejad±, najlepiej pod opiek± osoby doros³ej )
2) Open ( 17–40 lat ) 15 km ( 1988–1965 )
3) Masters ( 41 i starsi ) 15 km (1964 , 1963 itd. )
4) Kobiety ( 15 i wiêcej lat ) 7 km.

Wy¶cig jest bardzo turystyczny nie ma pucharów , dyplomów itp. W miarê mo¿liwo¶ci organizujemy DROBNE nagrody rzeczowe. ZAPRASZAMY !!!