Skandia Maraton LangTeam - Bielawa
Dodane przez thomson dnia 17 maj 2010 21:02:38
Rekord z Chodzie¿y pobity ! W Bielawie, na kolejnym maratonie z cyklu Skandia LangTeam, GKKG stawi³o siê w sile 13 ch³opa ! Mimo paskudnej pogody wszyscy zdecydowali siê wystartowaæ i dojechali do mety. Dla wiêkszo¶ci by³ to po prostu kolejny wy¶cig, ale byli i tacy, dla których by³ to pierwszy start w typowo górskim terenie. Rezultaty ? Zdecydowanie zadowalaj±ce. Szczegó³y poni¿ej. Na uwagê zas³uguje równie¿ klasyfikacja generalna po dwóch edycjach Skandii – Agpol Team GKKG zajmuje znakomite 3. miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej. Miejsca poszczególnych zawodników równie¿ zamieszczamy poni¿ej ...czytaj wiêcej
Rozszerzona zawarto newsa

Rekord z Chodzie¿y pobity ! W Bielawie, na kolejnym maratonie z cyklu Skandia LangTeam, GKKG stawi³o siê w sile 13 ch³opa ! Mimo paskudnej pogody wszyscy zdecydowali siê wystartowaæ i dojechali do mety. Dla wiêkszo¶ci by³ to po prostu kolejny wy¶cig, ale byli i tacy, dla których by³ to pierwszy start w typowo górskim terenie. Rezultaty ? Zdecydowanie zadowalaj±ce. Szczegó³y poni¿ej. Na uwagê zas³uguje równie¿ klasyfikacja generalna po dwóch edycjach Skandii – Agpol Team GKKG zajmuje znakomite 3. miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej. Miejsca poszczególnych zawodników równie¿ zamieszczamy poni¿ej :

WYNIKI GKKG Z BIELAWY :
Dystans GRAND FONDO :
- PUTZ Micha³ - 5/43 Open; 3/20 M-2
- FARION Pawe³ - 9/43 Open; 7/20 M-2
- FRANC Patryk - 22/43 Open; 15/20 M-2
Dystans MEDIO :
- PLUCIÑSKI Oskar - 15/176 Open; 5/18 M-1
- MAROSZ Dawid - 36/176 Open; 18/50 M-2
- PUTZ £ukasz - 38/176 Open; 19/50 M-2
- WACHOWIAK Tomasz - 48/176 Open; 11/18 M-1
- SAWICKI Franciszek - 51/176 Open; 3/17 M-5
- PUTZ Piotr - 69/176 Open; 26/50 M-2
Dystans MINI :
- BERE¬NICKI Szymon - 21/199 Open; 3/22 M-1
- JASKULSKI Rados³aw - 24/199 Open; 4/45 M-3
- GÓRALCZYK Tomasz - 67/199 Open; 22/44 M-2
- £UKASIEWICZ Dariusz - 128/199 Open; 15/21 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA Skandia Maraton LangTeam po 2 edycjach :
Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 :
miejsce - zawodnik - rocznik
6. - FRANC Patryk - 1985
12. - PUTZ Micha³ - 1985
15. - FARION Pawe³ - 1987
24. - PUTZ £ukasz - 1983
Dystans MEDIO kategoria M-1 :
8. - PLUCIÑSKI Oskar - 1992
16. - WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MEDIO kategoria M-2 :
7. - MAROSZ Dawid - 1980
11. - PUTZ Piotr - 1988
26. - FARION Pawe³ - 1987
39. - PUTZ £ukasz - 1983
Dystans MEDIO kategoria M-5 :
2. - SAWICKI Franciszek - 1956
Dystans MINI kategoria M-1 :
2. - BERE¬NICKI Szymon - 1994
Dystans MINI kategoria M-2 :
6. - GÓRALCZYK Tomasz - 1987
Dystans MINI kategoria M-3 :
26. - JASKULSKI Rados³aw - 1970
47. - LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
8. - £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
Pe³na klasyfikacja generalna >