Skandia Maraton LangTeam - Olsztyn
Dodane przez thomson dnia 14 czerwiec 2010 15:26:53
Kolejny wy¶cig w cyklu Skandia Maraton LangTeam i kolejny raz zawodnicy AGPOL Team GKKG na podium ! W sobotê Olsztyn przywita³ nas obfitym deszczem, co spowodowa³o nienajlepsze nastroje w ekipie. Równie¿ s±siedztwo naszego "hotelu" pozostawia³o wiele do ¿yczenia. Na szczê¶cie poranek, choæ pochmurny, nie przyniós³ opadów. Na starcie zameldowali¶my siê w jedenastoosobowym sk³adzie. Warto zaznaczyæ, ¿e oprócz nas wystartowa³o prawie 900 innych zawodników i zawodniczek. Sobotnie opady sprawi³y, ¿e na trasie powsta³o naprawdê du¿o b³ota, a koleiny na le¶nych drogach by³y ca³kowicie wype³nione wod±. Dodawa³o to nieco kolorytu trasie, która w gruncie rzeczy nie by³a zbyt ciekawa.
Podczas wy¶cigu zdarza³y siê defekty, upadki i niestety nawet b³±dzenie, ale wszyscy dotarli w koñcu szczê¶liwie do mety. Najlepsze wyniki w swoich kategoriach uzyskali : Franciszek Sawicki - 1 miejsce w kat. M5, Oskar Pluciñski - 3 miejsce w kat. M1 oraz Tomasz Wachowiak - 3 miejsce w kat. M1 na najd³u¿szym dystansie.
Rezultaty pozosta³ych tutaj >.
Rozszerzona zawarto newsa


WYNIKI GKKG Z Olsztyna :
Dystans GRAND FONDO :
- PUTZ Micha³ - 9/97 Open; 4/24 M-2
- FARION Pawe³ - 11/97 Open; 6/24 M-2
- WACHOWIAK Tomasz - 48/97 Open; 3/3 M-1
Dystans MEDIO :
- PUTZ Piotr - 13/303 Open; 10/80 M-2
- PLUCIÑSKI Oskar - 14/303 Open; 3/18 M-1
- MAROSZ Dawid - 23/303 Open; 12/80 M-2
- PUTZ £ukasz - 27/303 Open; 14/80 M-2
- SAWICKI Franciszek - 32/303 Open; 1/29 M-5
Dystans MINI :
- BERE¬NICKI Szymon - 17/304 Open; 7/55 M-1
- GÓRALCZYK Tomasz - 71/304 Open; 18/52 M-2
- £UKASIEWICZ Dariusz - 120/304 Open; 14/41 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA Skandia Maraton LangTeam po 4 edycjach :
Dystans GRAND FONDO kategoria M-1 :
miejsce - zawodnik - rocznik
2. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 : 6. - PUTZ Micha³ - 1985
9. - FRANC Patryk - 1985
14. - FARION Pawe³ - 1987
36. - PUTZ £ukasz - 1983
Dystans MEDIO kategoria M-1 :
2. - PLUCIÑSKI Oskar - 1992
Dystans MEDIO kategoria M-2 :
4. - MAROSZ Dawid - 1980
12. - PUTZ £ukasz - 1983
14. - PUTZ Piotr - 1988
Dystans MEDIO kategoria M-5 :
1. - SAWICKI Franciszek - 1956
Dystans MINI kategoria M-1 :
2. - BERE¬NICKI Szymon - 1994
Dystans MINI kategoria M-2 :
3. - GÓRALCZYK Tomasz - 1987
Dystans MINI kategoria M-3 :
44. - JASKULSKI Rados³aw - 1970
71. - LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
7. - £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
Pe³na klasyfikacja generalna >