Niecodzienna impreza - RedBull Kwiat Paproci
Dodane przez thomson dnia 21 czerwiec 2010 21:19:17
Red Bull Kwiat Paproci to bardzo nietypowy, nocny maraton MTB. Znany jest czas przejazdu. Dystans zale¿y od zawodników. Start zawodów nast±pi w momencie zachodu s³oñca 23 czerwca 2010. W Noc ¦wiêtojañsk± nastêpuje on dok³adnie o 21.02. Wschód s³oñca (godz. 4.14) dnia nastêpnego oznacza koniec wy¶cigu. Kto przejedzie najd³u¿szy dystans w tym czasie zostanie zwyciêzc± Red Bull Kwiat Paproci. Rywalizacja odbywa siê w dwóch kategoriach: Wy¶cig indywidualny oraz Wy¶cig w teamach dwuosobowych.

Teraz najwa¿niejsze - w imprezie tej wezm± udzia³ zawodnicy AGpol Team GKKG, a Wy mo¿ecie ¶ledziæ przebieg rywalizacji NA ¯YWO na stronie www.redbull.pl !