Nowy wy¶cig na kolarskiej mapie Polski
Dodane przez thomson dnia 08 lipiec 2010 09:07:13
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego serdecznie zaprasza na I edycjê szosowego wy¶cigu B³êkitna Pêtla, który odbêdzie siê 17 lipca. Trasa przebiega po rundzie z kilkoma ciekawymi podjazdami co z pewno¶ci± nada kolorytu rywalizacji. Na wzór najlepszych imprez sportowych zapewniamy elektroniczny pomiar czasu, losowanie nagród w¶ród wszystkich startuj±cych, smaczny posi³ek oraz mi³± atmosferê. Na koniec ciekawostka: ka¿dy z uczestników zapisanych „on line” otrzyma nr startowy z w³asnym nazwiskiem.
[Zapisy] | [Regulamin]