B³êkitna Pêtla - informacje
Dodane przez thomson dnia 12 lipiec 2010 14:53:15
Informujemy, ¿e w przypadku utrzymania siê upa³ów a¿ do soboty, wy¶cig g³ówny mo¿e zostaæ skrócony do czterech okr±¿eñ.
Zapisy internetowe zostan± zamkniête w czwartek 15.07.2010 o godz. 10.00. Przypominamy, ¿e zapisuj±c siê przez internet otrzymasz NUMER STARTOWY ZE SWOIM NAZWISKIEM !
Informujemy, ¿e za elektronicznego chipa (montowanego na rowerze) pobierana bêdzie kaucja zwrotna w wysoko¶ci 50z³ lub w postaci dowodu to¿samo¶ci danego uczestnika.