Wie¶ci z St. Wendel
Dodane przez thomson dnia 08 sierpie 2010 15:06:11
Niestety naszemu zawodnikowi - Micha³owi Putzowi nie uda³o siê ukoñczyæ wy¶cigu podczas Mistrzostw ¦wiata w niemieckim St. Wendel. Szczegó³ów jeszcze nie znamy. Bêdziemy informowali Was na bie¿±co.