Cytadela FR
Dodane przez thomson dnia 12 czerwiec 2005 21:37:22
Trzyosobowa delegacja gnie¼nieñskich freeriderów zaliczy³a bardzo udan± wycieczkê na poznañsk± Cytadelê. Tamtejsze miejscówki znacznie ró¿ni± siê od naszych co jednak nie przeszkodzi³o nam w dobrej zabawie, a wrêcz przeciwnie. Fotki z wypadu znajdziecie w galerii.
Do naszej fototeki dodali¶my te¿ fotki z tegorocznej wizyty w Szczyrku. Mi³ego ogladania!