Eska BikeMaraton w Poznaniu
Dodane przez thomson dnia 07 wrzesie 2010 20:16:36
Dnia 05.09 odby³ siê tegoroczny BikeMaraton w Poznaniu. Nasze miasto by³o reprezentowane tylko przez jedn± osobê - Tomka Wachowiaka. Pogoda by³a idealna jak na maraton - nie za ciep³o, nie za zimno i oczywi¶cie bez deszczu. Trasa by³a prosta i szybka jak co roku, poniewa¿ organizatorzy dokonali niewielu zmian. Tomek niestety nie zaj±³ dobrego miejsca ze wzglêdu na na³o¿on± na niego przez sêdziów karê, za start ze z³ego sektora startowego.